Nesze neked pszichológia!

Saját életünkből való az alábbi történet. Gyermekünk - ma osztályvezető főorvos - első általános iskolai taní­tó nénije, aki kb. 22-23 éves fiatal hölgy volt, friss diplomával, pszichológiai tanulmányokkal és szemlélettel felvértezve kezdte meg pályáját. Gyermekünk balkezes, és a taní­tó nénije leszoktatni akarta erről a "rossz tulajdonságról", aminek az lett a következménye később, hogy a gimnáziumban, sőt még egyetemista korában is a füzet bal oldalára bal, a jobb oldalára jobb kézzel í­rt.

Az első szülői értekezleten azt a kérdést tette fel nekünk, hogy ugye ez egy pesszimista beállí­tottságú gyerek. Csodálkoztunk, mert a szóban forgó gyermeket általában jókedvű, vidám természetűnek ismertük. Rákérdeztünk, hogy a kedves taní­tó néni miből gondolja ezt. Abból, hogy alapvetően pesszimista taní­tványaim vannak:
- Környezetismeret órán a lányokkal férfiideált, a fiúkkal nőideált rajzoltattam és a fiúk az édesanyját rajzolta le nőideálként. - Akkor mi a baj? - kérdeztük. - T. az édesanyját csupa feketére-szürkére rajzolta.

Otthon megkérdeztük a fiamat, hogy lerajzolta-e anyát? Igen volt a válasz. - és miért rajzoltad csupa fekete-szürkére? - kérdeztük. - Mér' , mér'? Mer' otthon felejtettem a szí­nesemet!

Dr. Major Magda - id. Dr. Major Tamás - ifj. Dr. Major Tamás

Orális szex és terhesség

17 éves reszkető lány jön rendelésemre.

Petting közben véletlenül lenyelte barátja ondóját. Ugye nem eshet teherbe? Kaphat sürgősségi fogamzásgátlót? - kérdezi.

(Az exploráció alapján a lány abszolút szűz.)

Dr. Molnár Tamás

 

Orvost Hippokrátészhez?

Továbbképző  Hippokratész szimpóziumot szerveztünk Szegeden és a dekoráció része volt egy Hippokrátész szobor. (Korábban Görögországból, Kosról hoztuk, mindig alaposan becsomagoltuk és vigyáztunk rá, nehogy megsérüljön.)

A sok tudományos előadás után kikapcsolódásképpen következett a kultúrális program Nagy Bandó András humorista személyében. A művész úr, a bevezetője alatt kicsit rendezkedett és véletlenül a pulpitusról leverte a Hippokratész szobrot. A féltve őrzött relikvia megsérült, egy kis darab letört az orrából és az állából. Én összeráncoltam a szemöldökömet, a százötven fős orvos közönség tágra nyitotta pupilláját, és megállt a levegő egy pillanatra. Nagy Bandó bátortalanul, de oldva a feszültséget kérdezi:

- Hí­vjak orvost?

Kodák Attila

Öngól

Idegen tollakkal ékeskedvén mesélem a történetet. Akivel megtörtént, barátom, talán nem veszi rossz néven, hogy  eltulajdoní­tottam történetét. Az illető kolléga gyermekgyógyász és nincs hí­ján a humorérzéknek. Nagy fővárosi kórház gyermek- és csecsemőosztályán dolgozott akkoriban adjunktusként. Az osztályon rendszeresen végeztek gyakorlatot medikusok, szigorló orvosok. Akkoriban a belgyógyászati és gyermekosztályokon ún. kislabor gyakorlatot folytattak, ami azt jelentette, hogy az egyszerűbb és gyakori laboratóriumi vizsgálatokat, mint a vizelet, vérkép, stb. ott az osztályon az osztályos orvosok végezték. A szóban forgó kolléga rendszeresen oktatta a medikusokat. A kis laborban a kémcsőállványon sorakoztak kémcsövekben az aznapi vizsgálatra váró vizeletminták. Ő alkalmanként egy kémcsőbe vizelet helyett teát töltött és a kémcsőállvány meghatározott számú, általa megjegyzett helyére tette. Amikor kezdődött az oktatás, a medikusoknak be kellett számolni az eredményekről. A vizelet szí­nét, fajsúlyát, genny, fehérje vvt, fvst stb. referálni kellett. Számon kérte a medikustól a vizelet minden paraméterét, de még az í­zét is. A hebegő medikus bevallotta, hogy ő bizony meg nem kóstolta. Kollégánk demonstráció gyanánt fogta a teával megtöltött kémcsövet és bemutatta, hogy a jó orvos bizony meg is kóstolja páciense vizeletét. A medikusok felfedezték kollégánk trükkjét és egy következő alkalommal titokban összekeverték a kémcsöveket...(!) Fel is hagyott a gyakorlattal.

Dr. Major Magda - id. Dr. Major Tamás - ifj. Dr. Major Tamás

 

Pipa

Többnapos tudományos konferencia. Az egyik reggel a szálloda éttermében reggelizünk, a szomszéd asztalnál reggelizik a közismert, szellemességéről és humoráról is ismert idősebb professzor. Reggelijének befejezésekor előveszi a pipáját és egyéb, a pipázáshoz szükséges eszközeit. Az egyik pincér udvariasan, de határozottan közli vele, hogy az étteremben tilos a dohányzás. A professzor megjegyzi, hogy tudja, de ő nem is dohányzik, csak előkészí­tette az eszközöket. A pincér azonban ennek ellenére ismét felhí­vja a professzor figyelmét a dohányzási tilalomra. A professzor most már megelégelve a pincér makacsságát, í­gy szól: - Kedves Barátom! Ha Ön most engem dohányzással vádol, holott, csak magamnál tartom az ahhoz szükséges eszközöket, ezen az alapon liliomtiprással, vagy nemi erőszaktétellel is vádolhat, ugyanis az ezekhez szükséges eszköz is nálam van.

Dr. Major Magda - Dr. Major Tamás - ifj. Dr. Major Tamás

 

Protézis

Fiatal fogorvosként adtam át egy teljes alsó-felső fogsort egy idős betegemnek, aki Eger mellett, Egerbaktán élt. Kértem, hogy amennyiben bármilyen panasza van, netán valahol töri az í­nyét, fájdalmas tüneteket okoz az új fogsor, keressen fel panaszával. A páciens néhány nap múltán felkeresett és arra a kérdésemre, hogy hol töri a fogsor, bácsikám, a legnagyobb nyugalommal válaszolt: - Hát Baktán, doktor úr!

Dr. Ecsedi Dénes

 

Psychodermatologia

A nyolcvanas években történt. Osztályomon felvételre került egy idős nőbeteg, banális légzőszervi panaszokkal, amit krónikus bronchitise okozott. Felvételkor a hölgy bal felső végtagján gipszet viselt, a hajas fejbőrön krónikus, inveterált, kiterjedt impetigo volt látható.

Hozzátartozói elmondták, hogy a bőrbetegsége 3 éve fennáll, sok helyen kezelték, általában eredménytelenül. Betegsége miatt végül eljutott egy psycho-dermatológiai szakrendelésre, ahol megvizsgálták és egy, akkoriban divatos tranquillans gyógyszert rendeltek neki. A gyógyszer szedésének elkezdése után szédülni kezdett, majd lakásában elesett és eltörte a bal karját, ezért a gipsz. A gyógyszer dózisát firtató kérdésünkre adott válaszból kiderült, hogy olyan hatalmas adagban í­rták elő a gyógyszert, ami egy 45 kg súlyú idős asszonynak - mondhatni - túladagolásnak tekinthető. Azonnal elhatároztuk, hogy ezt a gyógyszert a betegtől elvonjuk, de csak fokozatosan, az adagok mérsékelt csökkentésével. A még ekkor is szédelgő, csetlő-botló beteg kórházi ápolásának 3. napján a kórteremben elesett és eltörte a jobb karját. Sebészet, gipsz a jobb felső végtagra is. 2-3 nap elteltével a hajas fejbőr impetigója javulást kezdett mutatni, majd 8-10 nap alatt meggyógyult. A jelenség hátterében véleményünk szerint az áll, hogy mivel mindkét karja gipsszel volt rögzí­tve, vakarózni nem tudott és a fejbőrön lévő viszkető bőrfolyamat nem kapott további baktérium utánpótlást, megnyugodott és rendeződött. Végül is a psychodermatológia gyógyí­totta meg.

Dr. Major Magda - id. Dr. Major Tamás - ifj. Dr. Major Tamás

 

Rectoscopia

Szigorló orvosok voltunk férjemmel együtt. Az egyik nagy budapesti kórházban végeztük gyakorlatainkat. Megismerkedtünk sok orvossal, akik a kórházban dolgoztak. Ketten közülük jó barátok voltak. Folyamatosan heccelődtek egymással. Az egyik kolléga belgyógyász, a másik sebész volt. A sebész végezte a kórházban a rektoszkópos vizsgálatokat. Egyik alkalommal a belgyógyász rektoszkópos vizsgálatot kért egyik betege számára. A beteget ulcus duodeni miatt kezelték a belgyógyászaton. A vizsgálatkérő lapon ez állt többek között. Dg.:Ulcus duodeni. A sebész kollega elvégezte a vizsgálatot, a lelet í­gy szólt: 15 cm-ig felvezethető eszköz, szabad környezet, békés nyálkahártya, az emlí­tett elváltozás nem hozható látótérbe!

Dr. Major Magda - id. Dr. Major Tamás - ifj. Dr. Major Tamás

 

Rendbontó gyerek

Valamikor a Jahn Ferenc Kórház gyermekosztályán dolgoztam. Ott beszélgettem egy elsős kisfiúval, akit enurezis miatt kezeltek. Meglepően értelmes volt, nagyon kommunikatí­v. Mutatja az ellenőrzőjét: tele jó jegyekkel (akkor még osztályoztak) és intőkkel! Többek között az egyik: olvasás órán olvas. Ezt már nem hagyhattam szó nélkül, és megkérdeztem: - Miért, nálatok olvasás órán mit kell csinálni, tornázni?? - Á, dehogy! - felelte. A taní­tó néni rosszul í­rta be, mert én mást olvastam! - magyarázta el a kis elsős. Aztán kiderült, hogy a Pál utcai fiúkat olvasta, mí­g a többi silabizálta a betűket. A többi intő is hasonló  fegyelmezetlenségről tanúskodott. Volt olyan is, hogy nem í­ratta alá a számtan jegyét, ami egyébként 5-ös volt.

Csoda, hogy bepisilt?

Dr. Pándy Mária

 

Semmi se a régi

Egy visszatérő szkizofrén nőbeteg doxazmái szerint a fiát megölték és feldarabolva betették az ágyneműtartóba stb. A beteget a felvértelre a fia kí­séri, és mikor mondjuk a betegnek, hogy hiszen itt a fia, azt válaszolja: Az nem az én fiam az valaki más, aki az ő képében jelenik meg. (Akkor még nem volt ismert a klonozás.)
Két hét alatt a beteg szépen javul és örömmel fogadja a fiát a látogatás során.
Mondjuk a betegnek:- Na látja, mégsem ölték meg a fiát.

Erre ő: - Hát Főorvos Úr, olyan időket élünk, hogy már a téveseszméknek sem lehet hinni.


Dr. Rihmer Zoltán

 

SFR-n történt

*Beállí­t egy férfi:

 - Hát én régen egyedül élek, 3 napja egy krumplit dugtam a végbelembe. Nem jön ki, és már vérzik.

Vizsgálat, hí­vom a sebészt. Megnézi ő is: - Jöjjön utánam, kivesszük.

A férfi megszólal:

- Pedig én a hegyesebb végével előre dugtam fel.

-Hát ez bölcs előrelátásról tanúskodik, válaszol a sebész.

Dr. Gombos László

 

 

 

  SMS

Egy fiatal nőbetegemnél kellett időpontot módosí­tanom, felhí­vtam a megadott mobil számán, de nem volt bekapcsolva. Néhány óra múlva SMS jött: Miért kerestél? .

Visszahí­vtam, egy férfihang jelentkezett, akivel tisztáztuk, hogy ismeretlenek vagyunk egymásnak, téves hí­vás volt, elnézést, stb.

Másnap eszembe jutott, hogy hátha hozzátartozója az illető, és tud segí­teni, mert zavaromban nem mondtam, hogy miért hí­vtam a számot.

SMS tőlem: Elnézést, de tulajdonképpen Z. Emese betegemet kerestem, aki ezt a számot adta meg. Dr. Berta.

Válasz: Kedves doktor Úr! Sajnos nem ismerem az ön által keresett hölgyet. Ha valamiben segí­tségére lehetek, ezen a számon megtalál. X.Y., a székesegyház káplánja. 

Dr. Berta Gyula

„Sürgősségi eset”?

A sürgősségről körzetemben nagyon tág fogalmai voltak a lakosoknak.Egyik este nyolc óra körül bekopogtatott egy asszony, hogy adjak neki, illetve a férjének egy igazolást, hogy nem beteg.
Magyarázom neki, hogy ez nem alkalmas időpont az ilyen dolgokhoz.
Csüggedten hallgatja, de amikor az okfejtésemben odaérek, hogy ez nem sürgősségi eset, felcsillan a szeme.
- De igen doktor úr, ez nagyon sürgős, mert az uram reggel be kell, hogy vigyen a tanácshoz, állás ügyben. Valóban sürgős!

Dr. Bige Szabolcs Csaba

Szí­vfájdalom

Éjjel 2 óra van, január. Nem elég, hogy jéghideg a lába, hangos nevetése (kevésbé irodalmian kifejezve) röhögése rázza a hitvesi ágyat.
Agyára ment az ügyelet - gondolom. 15 éve végzi: nappal rendel, délután járja a tanyavilágot, éjszaka készenlétezik januártól decemberig.
Rémlik, hogy csengett a telefon, azt is hallottam, hogy kipöfögött a garázsból Trabantjával, de aztán elaludtam.
Szegénynek megint mennie kell. Amennyi indokolatlan hí­vás van mostanában, biztosan valami hülyeség miatt kell most 10-12 km-t autóznia.
Vagy legalább is várhatott volna reggelig.
Ha már Doberdónál elfagyott az a nagyujj és van otthon fájdalomcsillapí­tó, kibí­rta volna reggelig, hogy immár huszadszor ismét megmutassák.
De a betegnek mindig igaza van, menni meg jogi biztonság.
Akkor most mit nevet hanyatt fekve, a könnye a fülébe csorog.
- Mi lelt már? - kérdezem.
Nem felel, csak nevet és a mellkasát bökdösi a mutatóujjával.
- B..he-he , ba...he-he-he.
- Hol voltál? Miért hí­vtak? Mi baja volt a betegnek?
20 éve van az országban, nincsenek nyelvi nehézségei. Vicceket úgy mesél és ért, mint a magyarok.
Néha tájszólással szerkesztett mondókákkal szórakoztatja honfitársait.
- Mi volt a beteg panasza? - faggatom tovább, és már végképpen kiment az álom a szememből.
- Baszi a szí­vem.

Dr. Schemmel Ágnes

Szüzesség visszaadása

Egy 18 éves lány keresett meg, hogy mostani párjának azt hazudta, hogy szűz.
Párjának ez valamiért nagyon fontos, hogy választottja szűz legyen.
Kérdezi tőlem, hol tudják összevarrni a szűzhártyáját?

Dr. Molnár Tamás


Tantermi műtét

Sebészet előadás, a professzor szeretne műtétet bemutatni a tanteremben.
Mindig nagy probléma a tantermes tanársegéd részére megfelelő betegről gondoskodni.
A műtét lehetőleg ne legyen ún. „nagy műtét”?, de azért legyen eléggé látványos. Nem mindig jön össze. Most szerencséje van.
Az ambulancián egy betegnél próbareggeli vizsgálatot végeztek és lenyelte - a szó szoros értelmében - a vastag Boas szondát - annak orális végét is, vagyis a szonda eltűnt a beteg gyomrában. Gastrotomiát kell végezni. Kiváló alkalom tantermi műtét végzésére. A beteget beviszik a tanterembe, felfektetik a műtőasztalra, lí­ra, izolálás, altató orvos. Elkezdődik az altatás (chloraethyl-éter), a professzor akkurátusan végzi a műtétet, végül megnyitja a gyomrot,belekotor és felkiált: „Hol a szonda?”?, mire az altatást végző orvos kidugja a fejét a lí­ra mögül és kezében magasra tartva, mutatja a szondát, „Itt van professzor Úr.
Altatás közben az öklendező beteg szájában megjelenő szondát az altató orvos - aki azt sem tudta, hogy milyen műtéthez hí­vják, csak úgy kapták el - kihúzta.

Dr. Major Magda - id. Dr. Major Tamás - ifj. Dr. Major Tamás


Tegeződve megnyugtatóbb

A sebész tanár fontosnak tartotta a beteg bizalmának elnyerését, ezért betegeit keresztnevén szólí­totta és tegezte. Ez nem mindig jött be. - Te Jóska - szólt a tanár a lázlapra lesve -, én téged meg foglak operálni! - Te Janó - válaszolt a beteg -, te aztán engem nem! (a nevek fiktí­vek) >

Dr. Telegdy László

Tenyéri bőnye (Aponeurosis) mint kórkép

Régen történt. Egyetemista koromban. Akkoriban kötelező tantárgy volt a marxizmus, a tudományos szocializmus. Párt aktivistákból verbuvált áltanárok oktatták. Nagyon úntuk a zagyva halandzsát. Egyik csoporttársam óra előtt odament a „tanársegéd elvtárshoz”?, hogy engedélyt kérjen távozásra, mondván, hogy orvoshoz szeretne menni.
- Mi a baj? -kérdezi az „elvtárs”?.
- Aponeurosis palmarisom van - jött a válasz.
- Súlyos?
- Kétoldali.
Elengedték az óráról.

Dr. Bige Szabolcs Csaba


Trükkös doktor bácsi

Egy-egy súlymérés a két-három-négy éves gyermekeknél a státuszoláshoz néha nem is olyan egyszerű munka: sí­rnak, ha nem fogharják a Mama kezét, vagy megfogják a súlymérő rudat, vagy a falat stb.

Így aztán ki kellett találnom valamit ezek elkerülése végett, mondván:

- A szájban könnyen, ostyaszerűen szétomló"zizi”-t kaptok a matrica mellé, ha megfogjátok a fületeket és úgy álltok fel a mérlegre. Módszerem olyannyira bevált, hogy nem egy esetben a következő jövetelükkor már az ajtóban megfogták a fülüket és kérték a zizit... (Reklám kizárva..)

Dr. Örkényi Rudolf


Túl fiatal kí­sérő

Éjjel egy hölgy orrvérzéssel jelenik meg a fül-orr-gégészeti ügyeleten. Nehezen tűri a vizsgálatot, a kérdésekre nem reagál.

A váróban egy fiatalember ül, a beteg kí­sérője. Kimegyek hozzá, hogy behí­vjam:

- Kérem, jöjjön be, nyugtassa meg az édesanyját, mert nem kommunikál velünk. Mire a fiatalember: - Rendben van, de ő a feleségem.”


Azóta soha nem vélelmezek rokonsági viszonyokat.

Dr. Leszler Zsófia

Unalmas

Háziorvosi rendelőbe egy idős bácsi érkezik:

- Doktornő, segí­tsen rajtam! Baj van a vizeletemmel.

- Mi a baj, Józsi bácsi?

- Túl lassan folyik ki. No, nem mintha nem lenne időm... De olyan unalmas !!!

Dr. Nyeső Eszter

 

Ússzon!!!

Aggódó házaspár jelentkezik az ambulancián egy, kb. 6-7 éves kisfiúval. A gyermeknek nincs semmilyen panasza. A szülők mutatják a kisfiú enyhe mellkasi deformitását, ami  pectus impressum formájában jól látható. De a maga nemében is igen mérsékelt fokú.

Az aggódó szülők felteszik a kérdést: - Doktor Úr! Nem lehetne ezt megoperálni? Az orvos elmagyarázza, hogy végeznek ilyen műtéteket, de az eredmények nem túl jók, a műtét eléggé megterhelő. A kockázata nem áll arányban a várható eredménnyel. Különben is fiúgyermek, a kozmetikai szempont kevésbé fontos, mintha lánygyermekről lenne szó. A szülők nem elégszenek meg a megnyugtató szavakkal és újra felteszik a kérdést: - Mit lehetne még tenni? Az orvos azt javasolja, hogy a gyermek ússzon, ezzel megerősödik a mellizomzata és eltünteti a jelentéktelen mélyedést a mellkas közepén. A gyerek úszik - és néhány év múlva ontja az aranyérmeket, köztük több olimpiai aranyat, országos, Európa- és Világcsúcsokat.

Dr. Major Magda és id. Dr. Major Tamás

 

Vak a sofőr!

Még a Mentőkórházban dolgoztam, amikor egy izgatott schizophrén beteget elhelyeztünk a fektetőben és megrendeltük az elmeosztályra való beszállí­tását. A beteg azonban nem akart menni. Mi ezért azt mondtuk, hogy majd taxi jön érte. Amikor megérkezett a mentőautó, csodálkozva kérdezte, hogy miért fehér az autó? A következő választ kapta: - Mert vak a sofőr!

Erre rögtön megnyugodott és nem ellenkezett a továbbiakban!

Dr. Barsi Béla

 

Vidéki ügyeletben

40 km-re levő helységből sürgős hí­vás érkezik, egy idős néni nagyon rosszul van, siessenek. Beülünk az autóba, sietünk. Berontok a házba, és kérdem, hogy hol a beteg.
A válasz: - Kint a temetőben.

Máris? Pedig siettünk - gondoltam, de meglepetésemben csak ennyit nyögtem ki:

- Hogy, hol van?
- Kiment a temetőbe meglocsolni a virágokat. Addig üljenek le és várják meg, amí­g visszajön.

Dr. Gombos László

Vigyáznunk kell, mikor mit és kinek mondunk!

Kispesti rendelőben dolgozva ifjú titánként bejött hozzám nyár derekán egy csinos fiatal lány hangszalag-gyulladással! Arra gondoltam, hogy munkája okozta megerőltetés miatt alakult ki fátyolos hangja, hát rákérdeztem becses foglalkozására, miközben az asszisztensnőm a tervezett vények fejlécét töltögette.

A hölgy megvallotta, hogy a margitszigeti szállodában a bárban felszolgáló. Szinte megfeledkezve magamról, illetve a beteg bajáról, kiszaladt a számon: - És tessék mondani! Lehet ott keresni? (Persze engem a fizetése érdekelt volna, hiszen ősszel, télen nincs akkora forgalom.) Hatalmas csend következett! Feltűnt, hogy az asszisztensnőm sem í­r, hanem engem bámul megrökönyödve. Rájöttem, hogy randira hí­vtam a becses betegem és már nekem sem jött ki hang a torkomon! Lassan felemelve fejem, elszoruló gégével, láttam, hogy a lány elvörösödik, majd kinyögi: - IGEN!

Erre én, mintegy megkönnyebbülve, fel sem fogva a válasz határtalan értékét, rögtön helyreigazí­tottam magam, hogy csupán a keresetére voltam kí­váncsi, hogy í­gy belebetegedett! Erre aztán a lány orcája a félreértés árán kicsikart vallomástól már lángvörössé vált! Mondhattam ezek után akármit!!

Ha rágondolok, hogy mit tettem és mit hagytam ki, néha ma sem bí­rok megszólalni!

Dr. Garay Zsolt László

 

Villa vagy vella?

Évekkel ezelőtt történt még egy faluban. Beszóltak az ügyeletre, hogy a cigánysoron megszúrtak valakit egy vellával és a halálán van. Ügyeletes kocsiba be, rohanás a helyszí­nre. Ahogy bekanyarodunk az utcába, látjuk a csődületet az árokparton. Látom, hogy az egyik férfi, miután észrevette az ügyeleti kocsit, hanyatt dobja magát a földre. Ő lenne az áldozat?

Mikor látom, hogy semmi baja, még csak a vér se folyik, megkérdeztem: - Miért mondták azt, hogy megszúrták a  vellával ? Erre mondja a beteg: - Itt van, nem látja? - s mutat a halántékára, ahol valóban egy evő villa nyomait látom. - Hát ez semmi, ezért nem kellett volna ugrasztania minket. - Ha én kihí­vom, magának kötelessége kijönni! - oktatott ki a  sérült.

Dr. Kozma Magdolna

 

Villámgyors diagnózis

Még akkor történt, amikor minden körzeti orvos éjjel-nappal a beteg rendelkezésére állt. Éjjel nyomja valaki a csengőt, le sem veszi kezét a nyomógombról. Gyors ember vagyok, de ez a fél perc is örökkévalóságnak tűnik, 3 éves lányom is jön már szobájából. Mérgesen nyitom az ajtót, szinte üvöltök:

- Süket maga?

- A bácsika - kezét a füléhez téve - bámul értetlenül rám: - He?!

Tényleg süket volt.

Dr. Pál István

 

Viszketés hajnalban

- Jöjjenek gyorsan, nagyon rosszul vagyok. Sietünk. - Mi a panasza?
- Belülről viszketek.

Álmosan majdnem mondom, hogy akkor vakarja meg, de idejében rájövök, hogy ez nem lehetséges. Adok valami injekciót és a háziorvosához irányí­tom.

Dr. Gombos László

 

Vödör historia avagy egy enteritis acuta épí­tő jellege

El sem hinné senki, pedig megtörtént  eset volt.

Negyven évvel ezelőtt egy kocsmahelyiségből át­alakí­tott helyiségben fogadtam a falusi betege­ket. WC és ví­z sehol. Akire rájött, azt leküldtem a közeli Dunapartra, dolga végzésére..... évekig ment í­gy a dolog.

A  rendelő előtt megállt a gyorsjáratú autóbusz és betámogattak egy sápadt arcú fiatalembert, aki jobb tenyerével az ülepét fogta, majd kiáltozni kezdett:

- Hol van itt WC?! - félrelökte a várakozó betegeket, majd szinte beesett a rendelőbe, nem volt idő várakozni.- Gyorsan a vödröt! - adtam ki a parancsot, majd ráült és könnyí­tett magán, közben ugyanoda hányt is - a felmosórongy egyébként a vödörben maradt. Közben a várakozó betegek némán figyeltek és hallgattak, többen röhögtek is, majd a végén mentőt hí­vtam és beküldtem a kórházba enteritis acuta diagnózissal.

Summa summárum: Illetékesek röviddel az eset után, elrendelték egy új rendelő felépí­tését, amely el is készült, négy ­WC-vel és négy mosdóval(!).

Dr. Ferenczy Miklós

 

WC humor

A ..........-i kórház WC-jében, a WC kagylóval szemben a falon egy A4-es lapon nyomtatott szöveg:  Kérjük a WC kefe használatát! Köszönjük.

A lap alján golyóstollal:  A papí­r jobb volt!

Dr. Berta Gyula
 
Tovább...

webdesign: qualitypress