máj. 14, 2019

Elnököt választott a hazai gyógyszergyártó szövetség


Másodszor is bizalmat kapott, újabb 3 évig Greskovits Dávid vezeti a MAGYOSZ-t

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) újabb 3 évre elnökének választotta meg Dr. Greskovits Dávidot. A szervezet 2019. május 10-én megtartott éves rendes közgyűlésén az elnökválasztás mellett, Dr. Hodász Istvánt, az EGIS Gyógyszergyár Zrt vezérigazgatóját választották Alelnöknek, két korábbi alelnököt pedig megerősítettek pozíciójukban. Átadták a szervezet alapítójáról, Dr. Orbán Istvánról elnevezett emlékérmet is, melyet az idei évben hárman kaptak meg a magyar gyógyszeriparral összefüggő, kiemelt tevékenységük elismeréseként.
A 34 tagvállalatot tömörítő szervezet elnöki pozícióját 2017-től kezdve tölti be Dr. Greskovits Dávid. Ebben az időszakban került bevezetésre sikeresen – noha továbbra is komoly terhet róva a hazai vállalatokra – az egyedi gyógyszer-azonosítási rendszer Magyarországon is. A megvalósításban a MAGYOSZ szakembereire is komolyan kivették a részüket: a kritikus bevezetési időszakban például a HUMVO Nonprofit Zrt. elnökét is a MAGYOSZ delegálta. Emellett az elmúlt évben ismét elkészült a gyógyszeripar nemzet- és külgazdasági jelentőségét bemutató mély elemzés, mely bemutatja, hogy a magyar gyógyszergyártás rendkívüli potenciállal rendelkezik, és felhívja a figyelmet az ágazat tudatos fejlesztésének és támogatásának fontosságára, mely tovább javítaná a magyar gazdaság teljesítményét.
A szervezet mostani közgyűlésén, elismerve az elnök és az elnökség elmúlt években végzett hatékony munkáját – melynek segítségével tavaly például már az évi 1000 milliárd forintos kibocsátást is meghaladta a szektor, – újabb 3 évre bizalmat kapott a MAGYOSZ vezetése. Az elnökségi tagok közül újra megválasztották alelnöknek Major Ferencet, a BÉRES Gyógyszergyár Zrt vezérigazgatóját és Dr. Tajthy Juditot, a Fresenius Kabi Hungary Kft ügyvezető igazgatóját.
Dr. Greskovits Dávid köszöntő beszédében hangsúlyozta: „Komoly megtiszteltetés hazánk egyik legfontosabb iparágában tevékenykedő, legnagyobb érdekvédelmi szervezet vezetőjének lenni. Az, hogy másodszor is megtiszteltek bizalmukkal a tagvállalatok, nem csak őszinte örömmel tölt el, de azt gondolom, bizonyítja is egyúttal, hogy jó úton járunk. Iparágunk a külgazdasági növekedés egyik motorja, a szektor K+F költése is kimagasló és az egy főre jutó teljesítményt elemezve is az ágazati rangsorok élén vagyunk. Ugyanakkor több olyan kérdés is van előttünk, melyek megnyugtató rendezése tovább javíthatja a gyógyszeripar és ezzel Magyarország versenyképességét is, így tehát nem dőlhetünk hátra, a feladatok adottak előttünk.”
A Közgyűlésen a személyi döntéseken túl, immáron 11. alkalommal átadták a Dr. Orbán Istvánról elnevezett emlékérmeket is. A MAGYOSZ több, mint egy évtizede alapított emlékérmet a hazai gyógyszeripar fejlődése érdekében tett kimagasló tevékenységek elismerésére. A 2009-től életre hívott emlékérem Dr. Orbán István, a MAGYOSZ alapító elnökének nevét viseli, az idei évben pedig hárman is megkapták a díjat.
Az első díjazott, Dr. Béres József, aki 19 éve tölti be a BÉRES Gyógyszergyár Zrt. elnöki posztját. Munkásságát mélyen meghatározza a tudományosság és a megkérdőjelezhetetlen minőség, elkötelezett szolgálója a magyar márkák és hungarikumok felemelkedésének. 1989-ben édesapját támogatandó, a rendszerváltást követően elsők között megalakuló Béres Részvénytársaságban kezdett dolgozni. A Béres Csepp gyártására és forgalmazására szerveződött társaság tudományos igazgatójaként aktív szerepet játszott a vállalat elindításában, majd felépítésében. Ezt a munkát ismerte el a MAGYOSZ az emlékérem odaítélésével.
Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szintén elnyerte az emlékérmet. A szakember életét meghatározza a családi és tanárai neveltetéséből eredő nemzeti és keresztény értékrend szerint gondolkodásmód. Munkájában fáradhatatlanul és elkötelezetten szolgálja a hazai gyógyszerészet fejlődését, és nemcsak a gyógyszerészet szakmapolitikai formálásában vesz részt a Kamara elnökeként, hanem aktívan vállal szerepet a gyógyszerészek graduális és posztgraduális oktatásában. A hazai gyógyszerészeti szakmai újságírás elmúlt évtizedeinek meghatározó szakembere, jelenleg is felelős szerkesztője a Gyógyszerészet szakmai folyóiratnak.
Az idei évben posztumusz emlékérmet is kiosztott a szövetség, melyet Dr. Répási János okleveles vegyészmérnöknek, a kémiai tudomány kandidátusának, címzetes egyetemi docensnek, az Alkaloida Vegyészeti Gyár, majd a TEVA Gyógyszergyár korábbi Minőségirányítási igazgatója kapott. A hazai gyógyszergyári minőségbiztosítás alapjainak megszilárdítójaként nem csak saját szakmai tudását fejlesztette folyamatosan, hanem tudását és minőségszemléletét átadva segítette a hazai kollégáit is. Ezzel a tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gyógyszeripar évszázados tradíciói világszínvonalon tudjanak érvényesülni hazánkban és nemzetközi szinten egyaránt.

webdesign: qualitypress l powered by: CMS Made Simple