szept. 20, 2015

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán (szerk.): Reumatológia


Az egyetemi jegyzetnek készült mű a debreceni Egyetem Orvosi Fakultásán, a Reumatológiai Tanszék munkatársainak közreműködésével jött létre a SpringMed ORVOSI SZAKKÖNYVEK® sorozaton belül

 A könyv felöleli a reumatológiai kórképek elméleti hátterét,
diagnosztikáját, és modern kezelését is. A könyv nem egyszerűen egy előadásjegyzet nyomtatásba öntött
formája, hanem a nagy kézikönyvek és külföldi „textbook”- ok tematikáját követi tömör, mégis áttekinthető
formában.
Az első hét fejezetben a reumatológiai propedeutika mellett egy rövid elméleti immunológiai áttekintés szerepel.
Ugyancsak ide tartozik egy reumatológiai terápiás blokk, mely áttekintést ad a gyógyszeres terápia, fizioterápia, gyógytorna/mozgásterápia és a reumatológiai rehabilitáció kérdésköréről.
A jegyzet másik felében az egyes kórképek kerülnek bemutatásra: az arthritisek, a szisztémás autoimmunreumatológiai kórképek, a gyermekreumatológiai betegségek, a degeneratív kórképek, a metabolikus csontbetegségek, a lágyrész-reumatizmusok és egyéb ritkább, de fontos határterületi kórállapotok.
A szerzők célja, hogy az orvostanhallgatók a vizsgára való felkészülés során jól használható egyetemi jegyzethez jussanak, egyúttal a könyv anyaga alapot teremthessen a szakvizsgára való felkészüléshez is. Emellett a gyakorló reumatológusok, háziorvosok és egyéb diszciplínák képviselői is haszonnal forgathatják a könyvet, melyben sok aktuális tudnivaló és újdonság egyaránt olvasható.

A tartalomból:

MOZGÁSSZERVI PROPEDEUTIKA (Szekanecz Zoltán)
A REUMATOLÓGIAI BETEGSÉGEK PATOGENEZISE (Nagy György)
ARTHRITISEK ÉS AUTOIMMUN KÓRKÉPEK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA (Szűcs Gabriella)
GYÓGYSZERES TERÁPIA (Szekanecz Zoltán)
FIZIO-BALNEOTERÁPIA (Roberto Gomez)
MOZGÁSTERÁPIA (Némethné Gyurcsik Zsuzsanna)
A REHABILITÁCIÓ ELVEI ÉS GYAKORLATA REUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEKBEN (Vekerdy-Nagy Zsuzsanna)
RHEUMATOID ARTHRITIS ÉS ROKON KÓRKÉPEK (Surányi Péter)
SZISZTÉMÁS AUTOIMMUN-REUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEK (Szűcs Gabriella)
GYERMEKREUMATOLÓGIA (Rákóczi Éva)
SPONDYLARTHROPATHIÁK (Szántó Sándor)
FERTŐZÉSES EREDETŰ ARTHRITISEK (Gaál János)
KRISTÁLYARTHRITISEK (Szamosi Szilvia)
DEGENERATÍV MOZGÁSSZERVI KÓRKÉPEK (Szántó Sándor)
METABOLIKUS CSONTBETEGSÉGEK (Molnár Ágnes)
HATÁRTERÜLETI ÉS RITKA KÓRKÉPEK (Váncsa Andrea)
LÁGYRÉSZ-REUMATIZMUSOK (Szabó Zoltán)

webdesign: qualitypress