ápr. 22, 2015

NINCS MIT TAKARGATNI!


Az innovatív gyógyszergyártók jövő nyárig hozzák nyilvánosságra az orvosokkal és az egészségügyi intézményekkel idén létrejött szerződéseik legfontosabb adatait. A független Transzparencia Együttműködés a többi magyarországi gyártót is várja a csatlakozók közé.

 Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) tagvállalatai 2015 áprilisában alakították meg a független Transzparencia Együttműködést. Ezzel az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetsége (EFPIA) által 2012-ben kezdeményezett, és az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete által a magyar jogszabályi környezetre 2013 végén átültetett Transzparencia Kódex minden magyarországi gyógyszeripari szereplő számára megnyílt. Azaz, most már bármely Magyarországon működő gyógyszeripari vállalat csatlakozhat a független önszabályozó platformhoz, ha kötelezőnek ismeri el magára nézve a kódex előírásait és szellemiségét.

A szereplők célja azonos: a tudomány erejével hatékonyan, biztonságosan és eredményesen gyógyítani, megelőzni és egészséget helyreállítani. Éppen ezért nagyon fontos, hogy széles közönség is megértse: a gyógyszerfejlesztők, valamint az orvos közötti folyamatos kapcsolat biztosítja a naprakész ellátást és a legkorszerűbb tudás felhasználását. Az átláthatóság pedig javítja a közös munka hatékonyságát és elfogadottságát, segíti az innovatív készítmények terjedését.

A folyamat még 2006-ban kezdődött a gyógyszer-gazdaságossági törvény hatályba lépésével, majd 2011-ben rendezvény-bejelentési kötelezettséggel folytatódott a GYEMSZI részére. Ezt követte a négy magyarországi gyógyszeripari szövetség önszabályozó Kommunikációs Etikai Kódexének közös elfogadása, illetve 2013 végén az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete által elfogadott Transzparencia Kódex, amelynek már szintén az EFPIA által készített, az európai uniós versenyjogi és adatvédelmi szabályozást figyelembe vevő, európai szintű Transzparencia Kódex volt az alapja.

A Transzparencia Együttműködés az Egyesület tagvállalatai és a többi csatlakozó gyógyszeripari vállalat független önszabályozásaként valósul meg. A Kódex, természetéből fakadóan, a jogi normáknál szigorúbb követelményeket fogalmaz meg.

Az első tapasztalatok alapján a magyar gyógyítók és egészségügyi szakemberek döntő többsége elfogadja a dokumentum által előírt közzétételi kötelezettséget, ami világosan kirajzolódik az eddig aláírt vállalati együttműködési szerződések magas (75-100 százalékos) arányából.

Tény, hogy a jövő évben nyilvánosságra hozandó összegeket kifejezetten többletmunkáért kapják az érintettek (ahogyan e munkák ellentételezése más iparágakban is régóta természetes). A gyógyszeripari cégek Magyarországon évente több mint 2 milliárd forintot fordítanak szakmai rendezvények támogatására, ami a magyar egészségügy jelenlegi helyzetében elengedhetetlen ahhoz, hogy az orvosaink a tudomány élvonalában tudjanak maradni. A szakma képviselői egyetértenek abban, hogy e konferenciákon és továbbképzéseken megszerzett tudás kiválóan hasznosítható a mindennapi gyógyításban, ám ezek finanszírozását az orvosok és a szakdolgozók önerőből képtelenek lennének megoldani. Így a betegek érdekében elengedhetetlen az együttműködés a gyógyszerfejlesztők és a gyógyítók között.

ADATOK ÉS A BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK

Az évente frissített közzétételi adatok mindig az előző évről nyújtanak teljes képet a nyilvánosság számára, tiszteletben tartva az adatvédelem és az üzleti titoktartás szabályait (azaz, kizárólag az érintett orvos vagy szervezet törvényileg előírt hozzájárulásával történik meg a közzététel). A független Transzparencia Kódex előírásai szerint a tagvállalatok legkésőbb 2016. június 30-ig hozzák nyilvánosságra az orvosokkal és az egészségügyi intézményekkel idén kötött szerződéseik legfontosabb adatait, amelyekből azonosítható lesz, hogy milyen céllal és mekkora összegben nyújtanak finanszírozást.
A kifizetéseket egyéni alapon kell közzétenni a kedvezményezett orvos, egészségügyi intézmény vagy vállalkozás megnevezésével. A szabályozás kiterjed mind a közvetett, mind a közvetlen kifizetésekre a vállalati szponzorációk, a képzések és konferenciák, valamint a konzultációk és egyéb szolgáltatások területén (kivéve a vendéglátás költségeit). A legnagyobb tételt jelentő kutatási és fejlesztési költségeket a vállalatok összesített formában teszik majd közzé.

Az Együttműködés képviseletére Transzparencia Bizottság alakul, amely kivizsgálja, ha felvetődik, hogy egy csatlakozott tagvállalat megsérthette a Kódex előírásait (azaz lehetséges, hogy nem tartotta be a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó önszabályozást). A Bizottság öt tagját a csatlakozott gyógyszeripari vállalatok képviselői választják ki maguk közül titkos szavazással. A Transzparencia Bizottság évente Transzparencia Gyűlést hív össze, amelyen a vállalatok megosztják egymással a Kódex alkalmazása nyomán szerzett tapasztalataikat és észrevételeiket, és a Bizottság évente jelentésben összegzi mind e tapasztalatokat, mind a lefolytatott transzparencia vizsgálatok eredményeit.

A kezdeményezés szervezői és tagjai biztosak benne, hogy a közzététel segítségével a betegek gyógyítását szolgáló tudományos gondoskodás és együttműködés átláthatóvá válik az érintettek és a társadalom számára. Az orvos szakmai és terápiás függetlensége eddig is megkérdőjelezhetetlen volt, a közzététel megerősíti az orvos szakmai hitelességét is.

webdesign: qualitypress