ápr. 27, 2014

A skizofrénia rejtélye


A KESZ a Korlátozottan cselekvőképes Egyének hozzátartozóinak érdekvédelmi Szövetsége, 1996-ban alakult. Ebben az időben az öngyilkosságban meghaltak száma, a kilencvenes évek elejétől a Lipót bezárásáig eltelt másfél évtizedben, közel a felére csökkent. Ez a kedvező folyamat két tényező következtében állt elő. A második generációs antipszichotikumok hazai megjelenése és a pszichiátriai betegeket érintő jogi szabályozás megváltozása (csak a beteg hozzájárulásával történhet a gyógykezelésük).

Dr. Rhimer Zoltán professzor állítása szerint, az öngyilkosságban meghaltak több mint 95%-a súlyos pszichiátriai beteg, azaz a pszichiátriai betegségek súlyosabb esetei, mint például a skizofrénia – egyben az egyik legismertebb elmebetegség –, halált okozhatnak. A statisztikai adtok alapján, ha az öngyilkosságban meghaltak és a halálos balesetben elhunytak számát egybevesszük, akkor a keringési és daganatos betegségek után a harmadik leggyakoribb halálok pszichiátriai eredetű, s mint ilyen, demográfiai jelentőségű.

Ezek után, mitől rejtélyes a skizofrénia, kérdezhetjük. A skizofrénia illetve a pszichózis rejtélyessége abból adódik, hogy nem ismerjük az okát, és ilyenformán gyógyíthatatlan betegségnek számít. Hiába ismert a lefolyása, jelentkezésének bizonyos feltételeit, magát a skizofrénia illetve pszichózis okát nem ismeri az orvostudomány.

A kérdés minket is foglalkoztatott. 2000-ben tíz éves programot indítottunk betegeink teljes körű és a lehető legjobb ellátása érdekében. Ennek folytán találtunk Benedek István, ismert elmeorvos és író Aranyketrec című könyvének egy gondolatára. Szerinte a skizofrénia lényege a szabadságvágy. Ami más szavakkal azt jelenti, hogy a skizofrénia nem materiális, hanem szellemi eredetű, mint maga a szabadság.

Hamvas Béla ír élete „sötét esztendő”-jéről az átélő hitelességével. A sötét esztendőt, történetesen 1944 tavaszától számított egy év, öt év múlva írta meg, akkor tudta értelmezni a vele azon a „vidéken”, ahol akkor járt, történteket. Az írása címe is beszédes: Egy csepp a kárhozatból, ahol a kárhozat utalás a keresztény pokolra. „Nem vagyok vallásos, de a sötét esztendőt vallás nélkül megérteni teljesen lehetetlen” – írja Hamvas Béla. És tovább megy. Keresztes Szent János XVI. századi spanyol szerzetest idézi, aki szerint „a lélek a sötét éjszaka küszöbét akkor lépi át, amikor Isten már feléje nyúl, hogy a kezdők sorából kiemelje”. A sötét éjszaka itt világias megfogalmazásban az őrület, azaz a skizofrénia.

A felvilágosult, természettudományos alapozottságú orvostudomány nem ismeri a bűnt. Ami a tapasztalaton túl van, az számára nem létezik, legfeljebb szubjektív feltételezések formájában, mint a betegség tüneteit kísérő jelenség tüneteit fogadja el, de nem, mint okot.

A mi felfogásunk szerint – a KESZ keresztény szellemiségű szervezet –, Keresztes Szent János által leírtak elfogadhatóak, és magyarázatául, sőt okául szolgálnak a skizofréniának. A hívő keresztény számára világos, hogy a bűn nem maradhat büntetés nélkül, de az is világos, hogy Isten tulajdonképpeni célja, ahogy Keresztes Szent János is írja az üdvözítés, és ez ad értelmet a bűnhődésnek is.

A szakorvos, azaz a pszichiáter nélkülözhetetlen a beteg gyógyításában, a szenvedések enyhítésében. A pszichiáter palliatív gyógyítást végez, esetleg pszichoterápiát folytat. A mi szerepünk a beteg-orvos-hozzátartozó háromszögben, ahogyan Ciompi szociál-pszichiáter professzor a Soteria-Bern alapítója vallja, „… a szeretetnek, mely minden kapcsolatot összefog, dominálnia kell. Nem 100% szeretet, nem is 90%, de 51% szükséges”.

A lakosság 1%-a betegszik meg élete folyamán skizofréniában, további 1%-ánál jelentkezik bipoláris személyiségzavar, és minden negyedik ember szenved valamilyen fokú depresszióban, nem beszélve a paranoiásokról és egyéb pszichiátriai betegekről. Aggasztóvá a helyzetet az teszi, hogy a harmadik leggyakoribb halálok, mint említettük pszichiátriai eredetű, és hogy az ilyenfajta halálozások száma 2007 óta – a Lipót bezárásának éve –, nem csökken, azaz azt megelőző közel 15 éves kedvező folyamat megakadt, a csökkenést eredményező tényezőktől további javulás szerintünk nem várható.

Az előzőek vezettek minket arra, hogy 2010-ben mozgalmat indítsunk a pszichiátriai betegekért. A mozgalom programját 2011-ben fogadtuk el, mely hat lépésből áll, megtartva az eredeti hármas jelszót: Elfogadni. Nem ártani. Támogatni. A program legfontosabb pontja a szeretet, amire már utaltunk, és ami ebből eredeztethető, a család mint szeretetközösség.

„A KESZ a pszichiátriai betegekért” mozgalom egyes pontjait a tíz éves szerves növekedés során és alapján dolgoztuk ki, és értelmeztük a skizofrénia rejtélyének magyarázata kapcsán. Ez új megvilágításba helyezte a pszichiátriai betegellátást, középpontba állítva a gondoskodó családot. A család gondoskodása – a fent említett hat lépés szerint – a beteg megfelelő orvosi, szociális, jogi, nevelési ellátásában nyilvánuljon meg, amihez kitartás, hit kell. Mozgalmunkhoz csatlakozott a Kispesti Családsegítő Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, és összejöveteleinket kéthetente náluk tartjuk. Várjuk érdeklődők és csatlakozni szándékozók jelentkezését.

A KESZ három civil szervezet szövetsége: a debreceni Jobb Egészségért Egyesület, a Thélemakhosz Társaskör civiltársaság és a Kálvária 5 Egyesület, mely utóbbi egyben a másik kettő képviseleti szerve.

További információk: www.kalvaria.hu

Adószám: 18156340-1-43 azok számára, akik adójuk 1%-át részünkre kívánják felajánlani.

Cím: Kálvária 5 Egyesület, 1095 Budapest, Mester u. 73.


Forrás: VMKOMM

webdesign: qualitypress